Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia (klasa skrzypiec i fortepianu) i Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu, magister Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pieśniarka i kompozytorka, laureatka wielu konkursów piosenki, otrzymała m.in. prestiżową I nagrodę Studenckiego Festiwalu Piosenki Kraków '96, I nagrodę w plebiscycie publiczności Reminiscencji Poetyckich Opole '97, II nagrodę Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję" Olsztyn '96, oraz Grand Prix i nagrodę publiczności Ogólnopolskiego Przeglądu "Recital" Siedlce '98. W 1996 r. została również zaproszona do udziału w koncercie "Kraina Łagodności" Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2003 roku otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Krakowa przyznawane młodym artystom w dowód uznania za ich osiągnięcia. W 2008 roku przyznano jej I nagrodę Europejskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej TransVOCALE Frankfurt nad Odrą/Słubice.

Od 1996 roku, jako najmłodsza piwniczna pieśniarka przyjęta przez Piotra Skrzyneckiego występuje w kraju i za granicą z zespołem krakowskiej Piwnicy Pod Baranami (koncerty zagraniczne: Nowy Jork, Chicago, Filadelfia, Lody, New Britain: 1997, Wiedeń: 1998, Sofia: 1999, Sztokholm, Malmo: 1999, Oslo: 2005, Nowy Jork, Filadelfia, Chicago, Toronto: 2007).
Piotr Skrzynecki zwykł nazywać ją: "Nasza najmłodsza, znaleziona w pudełku na Plantach"; tak przedstawił ją publiczności podczas jubileuszu 40-lecia Piwnicy Pod Baranami w Teatrze Słowackiego (22 czerwca 1996).

Dorota współpracowała ze Zbigniewem Preisnerem. W 1998 roku zaśpiewała w brytyjskim filmie pt. Dreaming of Joseph Lees z muzyką Preisnera (reżyseria: Eric Styles), a w 2001 roku w najnowszym filmie Wojciecha Marczewskiego pt. Weiser. Jako solistka bierze również udział w koncertach Requiem dla mojego przyjaciela (CD: New Music B.V., Erato Disques S.A., Warner Music, premiera koncertowa: Teatr Wielki, Warszawa, 1 X 1998), które z towarzyszeniem orkiestry koncertowej BBC zostało w marcu 1999 roku wykonane w Royal Festival Hall w Londynie. Dorota posiada złotą płytę za sprzedaż ponad 10 000 egzemplarzy tego albumu w Polsce (a kompozytor otrzymał później potrójną platynowa płytę).

W swoim repertuarze Dorota Ślęzak ma piosenki z muzyką własną, a także Grzegorza Turnaua, Adriana Konarskiego, Stanisława Radwana i Jana Kantego Pawluśkiewicza do tekstów m.in. Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Michała Zabłockiego, Leszka Wójtowicza, Wiesława Dymnego i Roberta Kasprzyckiego.

W maju 2010 ukazała się na rynku jej solowa, debiutancka płyta pt. „Nie wiedziałam", a w listopadzie 2014 kolejna pt. Tańczę".

12 listopada 2016, podczas obchodów 60-lecia kabaretu Piwnica pod Baranami w Operze Krakowskiej, Dorota Ślęzak otrzymała od prezydenta Jacka Majchrowskiego odznaczenie Honoris Gratia przyznawane osobom zasłużonym dla Miasta Krakowa.

22 października 2020r Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Dorotę Ślęzak Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".


is a graduate of Music School (violin and piano) and Secondary School in Kędzierzyn-Koźle, Master of Arts (English Philology, the Jagiellonian University of Kraków).

Dorota is a singer and a composer, the winner of many prestigious song contests in Poland: Studencki Festiwal Piosenki Kraków '96 (1st prize), Reminiscencje Poetyckie Opole '97 (1st prize - audience's favourite), Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję" Olsztyn '96 (2nd prize), Ogólnopolski Przegląd Recitali Siedlce '98 (Grand Prix and audience's favourite). In 2003 Dorota received Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (a City of Krakow Creative Grant) which the city awards to young artists in appreciation for their achievements. In 2008 Dorota was awarded with the first prize of the TransVOCALE European Song Festival in Frankfurt Oder/Słubice.

Since 1996 she has been the youngest member of Krakow's famous Piwnica Pod Baranami cabaret giving concerts all over Poland and abroad (New York, Chicago, Philadelphia, Lody, New Britain, Vienna, Sofia, Stockholm, Malmö, Oslo, Toronto).
Piotr Skrzynecki - the well-known creator and leader of the cabaret called her "Our youngest, found in a box at Planty" (Planty - the green belt around the centre of Kraków).

She has cooperated with Zbigniew Preisner (the famous film music composer - The Double life of Veronique, Three Colours: Blue, White and Red directed by Krzysztof Kieślowski, When a Man Loves a Woman directed by Louis Mandoki, and other films). In 1998 she sang in a British film Dreaming of Joseph Lees directed by Eric Styles and, in 2000, in Wojciech Marczewski's Weiser. She is also one of the solo singers in Preisner's Requiem for my friend (CD: New Music B.V., Erato Disques S.A., Warner Music 1998) the opening night of which took place in Teatr Wieki in Warsaw, 1 October 1998. In March 1999 Requiem was performed in the Royal Festival Hall in London (with the BBC Concert Orchestra conducted by Jacek Kasprzyk). Dorota has a golden record for selling over 10 000 copies of the album (the composer later received a triple-platinum record).

In Dorota Ślęzak's repertoire there are songs composed by herself, by Adrian Konarski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Stanisław Radwan and Grzegorz Turnau. The lyrics for her songs were written by Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, Michał Zabłocki, Leszek Wójtowicz, Wiesław Dymny, Robert Kasprzycki and others.

Her solo debut album „Nie wiedziałam" was released in May 2010 and the next one „Tańczę” in November 2014.

On 12th November 2016 during the Piwnica pod Baranami Cabaret 60th anniversary celebrations in the Cracow Opera House Dorota Ślęzak received a Honoris Gratia medal from the Mayor of the City of Krakow in recognition for her contribution to Krakow and its inhabitants.

On 22nd October 2020 the Polish Minister of Culture, National Heritage and Sport awarded Dorota Slezak with a Bronze Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" for her great service to Polish culture.